Testament

Heb je een advocaat nodig voor de uitleg van een testament? Henk Grootjans advocaat van Van de Gevel en Grootjans te Doetinchem zet zijn ervaring in specifiek voor het erfrecht.

Wanneer iemand overlijdt, is het de vraag of de erfenis conform een testament afgewikkeld kan worden, of anders wat er te doen staat wanneer er geen testament voorhanden is.

Het testament geeft duidelijkheid over wie de erfgenamen zijn en wie wat krijgt in de nalatenschap. Zo kunnen ook personen opgenomen zijn die geen directe familieband hebben en ook kunnen directe familieleden (bloedverwanten) onterfd worden. Dit laatste kan niet altijd geheel, kinderen bijvoorbeeld hebben recht op een deel van de erfenis. (legitieme portie)

Wij ondersteunen cliënten bij de afwikkeling van een testament. Zo kunnen er vragen zijn over de verdeling, de positie van iedere erfgenaam, de legitieme portie, de afwikkeling door de testamentair executeur (degene die het testament uitvoert, de erfenis afwikkelt) of bijvoorbeeld het verwerpen, het aanvaarden en het beneficiair aanvaarden van de erfenis, of de geldigheid van het testament, de uiterste wilsbeschikking.

Goed advies en duidelijkheid kan helpen verdere problematiek te ondervangen.  

Specifieke aandacht  heeft  Henk Grootjans voor de afwikkeling van het testament wanneer daarbij een bedrijf  is betrokken,  c.q. aandelen zijn betrokken. In dat geval wordt de afwikkeling, c.q. waardebepaling nauwgezet door hem gevolgd.

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?