Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht omvat de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Het zorgt voor een inkomen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid. Je krijgt hiermee te maken wanneer jij zelf een uitkering nodig hebt, of een uitkering hebt te regelen met een werknemer. Hieronder vallen de diverse uitkeringen zoals bijv. de WWB, AOW, WIA, WMO of WW-uitkering. De uitkeringsgerechtigde krijgt daarbij vooral te maken met de uitkeringsinstanties, veelal UWV en gemeente. Door de bezuinigingen van de laatste jaren is het beleid aangescherpt wat betreft de toekenning van een uitkering. Werknemers worden bijv. minder snel geheel, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geacht.

Het sociaal zekerheidsrecht is steeds complexer geworden door snel wijzigende regelgeving. Wil je bezwaar aantekenen tegen een besluit van het UWV, of van de sociale dienst van  jouw gemeente?
In een bezwaarschrift worden jouw bezwaren geformuleerd, hiermee kun je een uitkeringsinstantie verplichten tot een nieuwe beslissing te komen.

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?