Collectief arbeidsrecht

Het collectief arbeidsrecht heeft betrekking op vakbonden, CAO's, stakingen, ondernemingsraden en de de rol van de overheid in het arbeidsleven. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om de naleving van een CAO door de werkgever. Aangezien er voor werknemers in het bijzonder allerlei rechten in CAO's opgenomen zijn, vormt de naleving van een CAO door een werkgever een belangrijk onderdeel van het collectief arbeidsrecht. 

Er ontstaan dan ook meermaals geschillen tussen werkgevers en werknemers over de naleving van de van toepassing zijnde CAO door de werkgever.  Deze geschillen gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het loon, of de arbeidstijden. Een mooi voorbeeld van een rechterlijke uitspraak betreffende het door de werkgever verplicht na moeten leven van de geldende CAO is de volgende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem d.d. 26 april 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:3323). In deze uitspraak heeft het gerechtshof bepaald dat Vérian Thuiszorg geen functiewijziging, tevens inhoudende een loonsverlaging door mocht voeren, omdat deze functiewijziging en loonsverlaging in strijd waren met de van toepassing zijnde CAO. 

Mocht je als werkgever of werknemer vragen hebben op dit rechtsgebied, dan is onze specialist je graag van dienst.

Professional

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?