Bijzondere verloven

Bijzondere verloven

Een werknemer heeft recht op bijzonder verlof bijvoorbeeld bij het overlijden van een echtgenoot/echtgenote. Dergelijk verlof is in de wet geregeld en ook in veel CAO’s opgenomen. Daarnaast heeft de werknemer recht op diverse andere verloven zoals bijvoorbeeld zwangerschapsverlof voor de vrouwelijke werknemers. De vader heeft dan weer recht op geboorteverlof voor de duur van een week. Verder bestaat er ouderschapsverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof en calamiteitverlof.

Een werknemer kan ook op grond van de Wet Flexibel Werken (Wfw) een verzoek aan de werkgever doen strekkende tot aanpassing van zijn of haar arbeidsduur.

De werkgever mag een dergelijk verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Indien je meer wilt weten over de diverse verlofregelingen en jouw rechten en plichten dienaangaande, neem dan contact op met onze specialist.

Professional

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?