Omgevingsrecht

Sinds 1 oktober 2010 vallen bij bouw de meeste vergunningen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Op basis van de Wabo wordt een zogenaamde omgevingsvergunning afgegeven. De geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Ondanks dat de Wabo het verkrijgen van een vergunning eenvoudiger moest maken, ontstaat er in de praktijk nogal de nodige problematiek over het verlenen van vergunningen.

Ondernemingen moeten voldoen aan vele milieuvoorschriften. Voldoet men hier niet aan dan wordt er door de “overheid” gehandhaafd. De handhaving kan leiden tot boetes en zelfs tot een gang naar de (economische) strafrechter. Boetes kunnen hoog zijn. Veelal hebben bedrijven (MKB) een meldplicht.

Voorbeelden:

  • Vervuild perceel/bodemverontreiniging
  • Trillingen
  • Lawaaioverlast
  • Uitstoot vervuilde lucht
  • geluidoverlast

Dat assistentie in diverse situaties nodig is, is niet verbazingwekkend gezien de complexiteit van de regelgeving. Onze advocaten staan je bij in het slechten van deze problematiek. 

Professional

Henk Grootjans

Advocaat

Advocaat sinds 1980

Kennismaken?