Echtscheiding

Je wilt jouw echtscheiding, de ontbinding geregistreerd partnerschap, of de verbreking van jouw samenleving regelen? Bij Van de Gevel & Grootjans Advocaten & mediators Doetinchem staat een heel team voor je klaar. Ieder werkt vanuit eigen deskundigheid in het familierecht, toegespitst op specifieke taken zodat we je optimaal kunnen bijstaan. Zo wordt er gewerkt vanuit de richtlijnen van de vFAS en het MfN, specialistenverenigingen. Hiermee is jouw zaak in vertrouwde en deskundige handen. Enkele van onze advocaten/mediators  hebben zich specifiek toegelegd op de berekening van alimentatie en op de echtscheiding waarbij een bedrijf of aandelen in een bedrijf in de echtscheiding zijn betrokken.

In het echtscheidingsrecht worden alle onderwerpen die verband houden met de echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, verbreking samenwoning afgewikkeld.

Je kunt binnen ons kantoor terecht voor mediation, bemiddeling, of via de weg van een procedure.

In dit scheidingsproces, tevens bij het opstellen van een convenant, kunnen in  principe alle onderwerpen die te maken hebben met de beëindiging van jouw relatie tegelijk afgewikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de huur/koopwoning, huwelijkse voorwaarden, kinder- en partneralimentatie, pensioen, boedelverdeling, waardebepaling binnen een bedrijf dat in de verdeling betrokken is, rechten in een erfenis etc.

Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding vraagt dit zorgvuldig aandacht.  De zorg en de financiën rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen zullen goed geregeld dienen te worden. Dit wordt dan geheel apart in een ouderschapsplan vastgelegd. Het ouderschapsplan is een verplichting bij een scheidingsprocedure en dient aan een aantal vereisten te voldoen. Je bent daarbij vrij, bij een zorgvuldige afweging, om onderling afspraken te maken die passen bij jouw situatie

Mediation

Mediation (zie verder ook de uitgebreide informatie over mediation) is een vorm van conflictbemiddeling waarbij beide partijen in onderling overleg tot afspraken komen. Jouw mediator begeleidt dit proces. 

Indien het niet kan via mediation of bemiddeling, omdat binnen uw situatie dit onmogelijk of onwenselijk is, dan heb je een eigen advocaat nodig en volgt een "procedure op tegenspraak".

Procedure

Een echtscheidingsprocedure is een basisprocedure in de advocatuur. De regelingen die getroffen moeten worden voor kinderen (ouderschapsplan en omgang), alimentatie plus de fiscale aspecten daarvan en boedelverdeling vragen echter aandacht. Zo ook de fiscaliteiten rondom woning of eigen bedrijf. De juridische problematiek is niet de essentie, ook niet of je in gemeenschap van goederen bent gehuwd, of onder huwelijkse voorwaarden. Dit is voor advocaten echt duidelijk. Aandacht voor de (juridische) evenwichtigheid in afspraken en alle fiscaliteiten is echter wel nodig. Met name daardoor voorkom je veel problemen op een later moment.

Binnen de echtscheidingsprocedure, of verbreking samenwoning maken wij voor jou ook de berekeningen in behoefte aan (kinder/partner)alimentatie, de draagkracht en de te betalen alimentatie.

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?