Adoptie

Adoptie kan alleen gebeuren door middel van een gerechtelijke uitspraak. In uitzonderlijke situaties wordt adoptie ook als kinderbeschermingsmaatregel gebruikt.

Voor paren die zelf geen kinderen krijgen, of hun gezin anderszins willen uitbreiden, is adoptie een optie. Het gaat vaak om kinderen uit het buitenland. In Nederland worden per jaar maar een paar kinderen ter adoptie aangeboden.

Bij adoptie van een kind wordt in juridische zin de familieband tussen de biologische ouders en hun kind verbroken. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe wettelijke familieband tussen de adoptieouder(s) en het kind vastgesteld. Geadopteerde kinderen krijgen de achternaam van hun adoptieouders en het erfrecht geldt. Het is voor geadopteerde kinderen in juridische zin hetzelfde als voor biologische kinderen.

Een adoptieprocedure opstarten? Neem contact op met onze deskundigen. 

Professional

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?