Voornaamswijziging

Een voornaam gaat meestal een heel leven mee en vaak heeft een voornaam een betekenis voor de eigen ouders en familie. Het kan echter voorkomen dat een voornaam door omstandigheden niet meer passend is of negatieve emoties oproept. Ook kan het zo zijn dat bij de geboorte een onjuiste of onvolledige naam is opgegeven.

Er zijn mogelijkheden om jouw voornaam te wijzigen. Wel heb je hiervoor een advocaat nodig. Er moet daarvoor een procedure worden gevoerd bij de rechtbank.

De rechter kan worden verzocht om een voornaam te wijzigen, toe te voegen of te schrappen. Wel zal de rechter toetsen of er een zwaarwegend (persoonlijk) belang is bij de voornaamswijziging. Daarnaast moet de gevraagde wijziging niet ongeoorloofd of ongepast zijn.

Na indiening van het verzoekschrift door de advocaten, kan de voornaamswijziging binnen enkele weken een feit zijn. De rechter kan zelfs beslissen de procedure af te doen zonder dat je daarvoor naar de rechtbank hoeft.

Wanneer het verzoek wordt toegewezen kan deze (na het verstrijken van de hoger beroepstermijn van drie maanden), worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De rechtbank doet dit voor je.

Professional

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?