Hoofdverblijf kind

Wanneer mensen uit elkaar gaan moet worden vastgesteld waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Hiermee wordt bedoeld op welk adres de kinderen ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie.

Na een echtscheiding zal ten behoeve van de kinderen door ouders een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Het hoofdverblijf, de zorgregeling en vele andere zaken die de kinderen aangaan, kunnen hierin worden geregeld.

Ook bij een verbreking samenleving (niet zijnde een huwelijk of geregistreerd partnerschap) zullen ouders met kinderen op papier moeten zetten hoe zij de zorgregeling voor de kinderen vorm willen geven en waar het hoofdverblijf van de kinderen zal zijn. Ook in deze situatie adviseren de advocaten en mediators van Van de Gevel & Grootjans Advocaten een ouderschapsplan op te stellen terwijl dat geen verplichting is.

Na het uiteen gaan kan het ook nodig worden dat later het hoofdverblijf van de kinderen opnieuw gewijzigd moet worden, omdat een kind bij de andere ouder wil gaan wonen. 

De ouder waar een kind staat ingeschreven kan de kinderbijslag en het kindgebonden budget aanvragen. Daarnaast kan een alleenstaande ouder nog recht hebben op de alleenstaande ouderkop. Dit is een aanvullende bijdrage vanuit de overheid welke afhankelijk is gesteld van de hoogte van het inkomen.

Er kan bij meerdere kinderen voor worden gekozen om bij elke ouder een kind in te schrijven. Het gevolg zou kunnen zijn dat beiden in aanmerking kunnen komen voor de nodige financiële voordelen.

Wanneer er voor een 50% zorgregeling wordt gekozen, ook wel co-ouderschap genoemd, kan er maar voor één kind bij één ouder een inschrijving worden gerealiseerd. Partijen moeten in zo’n geval zelf beslissen wat voor hen de meest geschikte keuze zou zijn.

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?