Disclaimer & copyright

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators, acht zich echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd, gedistribueerd, verspreik of tegen vergoeding aan derden beschikbaar gesteld worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators,. Het is wel toegestaan informatie te downloaden voor privégebruik.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators, acht zich niet aansprakelijk  voor de inhoud, het functioneren en de kwaliteit van deze informatiebronnen.

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op