"De advocatuur verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Daarnaast moet een deskundig advocaat beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen."

Mr. H. (Henk) Grootjans

Henk Grootjans sinds 7 februari 1980 als advocaat te Doetinchem werkzaam in: 

  • erfrecht
  • familierecht  (echtscheiding: huw. voorwaarden, alimentatie, verdeling/ bedrijven)
  • de algemene praktijk

Henk Grootjans studeerde Nederlands Recht aan de K.U. te Nijmegen, afgestudeerd in het bestuursrecht, oprichter van kantoor.

Erfrecht
Henk heeft zich meer toegelegd op het erfrecht. Het erfrecht is een specifiek rechtsgebied gerelateerd aan het familierecht. Tijdens zijn loopbaan heeft Henk gewerkt voor vele bedrijven en particulieren binnen diverse rechtsgebieden, hierdoor zijn ook erfeniskwesties waarbij bijv. een bedrijf, aandelen of onroerend goed in de erfenis betrokken zijn bij hem in deskundige handen. 
 
Familierecht
In het familierecht doet Henk alimentatiegeschillen en echtscheidingen van particulieren, daarnaast doet hij de complexere echtscheidingen voor ondernemers waarbij de verdeling van een bedrijf is betrokken, de waardebepaling van een bedrijf/ aandelen onderdeel is van de echtscheiding, of pensioen in een bedrijf bij de echtscheiding is betrokken.
 
Algemene praktijk
Henk is vanuit zijn brede ervaring werkzaam in de algemene praktijk, waarbij hij langdurig heeft gewerkt op de terreinen van het verbintenissenrecht / contractenrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en insolventierecht. Particulieren heeft hij daarnaast bijgestaan in het familie- en personenrecht.
 
De ervaring van Henk maakt dat hij ondernemers en ook particulieren bij vrijwel alle vragen van dienst kan zijn. Hij heeft de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten bij de Erasmus Academie gevolgd en de faillissementsspecialisatie van de Insolad bij de Grotius Academie. Hij was 35 jaar curator in faillissementen.
 
Over zijn werk zegt hij:
Henk Grootjans: "De advocatuur verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Hoge kwaliteit in ons juridisch werk is voor ons leidraad. Daarnaast moet een deskundig advocaat beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen, dat maakt de advocaat tot een specialist."
 
Lidmaatschappen/nevenfuncties:
  • NOvA, Nederlandse Orde van Advocaten
  • erelid IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem),
  • adviseur SBBW (Stichting Beheer Bedrijfsfonds Wijnbergen),
  • voorzitter Stichting Doetinchemse Molens
Eerder o.a.: voorzitter IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem), voorzitter klachtencommissie zorginstelling (Den Ooiman), voorzitter handbalvereniging "De Gazellen", lid commissie juridische zaken Fehac, secretaris Stichting Catharina Cultureel, voorzitter Junior Kamer Doetinchem.
 
Registratie rechtsgebieden
Henk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
  • algemene rechtspraktijk

  • erfrecht

  • familierecht 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten de opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.