"De advocatuur verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Daarnaast moet een deskundig advocaat beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen."

Mr. H. (Henk) Grootjans

Henk Grootjans sinds 7 februari 1980 tot 1 september 2022 als advocaat te Doetinchem werkzaam. Inmiddels als jurist/adviseur in: 

  • erfrecht
  • familierecht  (echtscheiding: huw. voorwaarden, alimentatie, verdeling/ bedrijven)
  • de algemene praktijk

Henk Grootjans studeerde Nederlands Recht aan de K.U. te Nijmegen, afgestudeerd in het bestuursrecht, oprichter van kantoor.

Erfrecht
Henk heeft zich de laatste 10 jaar toegelegd op het erfrecht. Het erfrecht is een specifiek rechtsgebied gerelateerd aan het familierecht. Tijdens zijn loopbaan heeft Henk gewerkt voor vele bedrijven en particulieren binnen diverse rechtsgebieden, hierdoor zijn ook erfeniskwesties waarbij bijv. een bedrijf, aandelen of onroerend goed in de erfenis betrokken zijn bij hem in zeer deskundige handen. 
 
Familierecht
In het familierecht doet Henk alimentatiegeschillen en echtscheidingen van particulieren, daarnaast doet hij de complexere echtscheidingen voor ondernemers waarbij de verdeling van een bedrijf is betrokken, de waardebepaling van een bedrijf gedaan moet worden, of aandelen, of pensioen onderdeel zijn van de echtscheiding. Er kan samengewerkt worden met accountants, fiscalisten waar nodig. 
 
Algemene praktijk
Henk is vanuit zijn brede ervaring werkzaam in de algemene praktijk, waarbij hij langdurig heeft gewerkt op de terreinen van het verbintenissenrecht / contractenrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en insolventierecht. Particulieren heeft hij daarnaast bijgestaan in het familie- en personenrecht.
 
De ervaring van Henk maakt dat hij ondernemers en ook particulieren bij vele vragen van dienst kan zijn. Hij heeft de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten bij de Erasmus Academie gevolgd en de faillissementsspecialisatie van de Insolad bij de Grotius Academie. Hij was 35 jaar curator in faillissementen.
 
Over zijn werk zegt hij:
Henk Grootjans: "De advocatuur/juridische sector verlangt gelijktijdig brede én specialistische kennis. Hoge kwaliteit in ons juridisch werk is voor ons leidraad. Daarnaast moet een deskundig advocaat/jurist beschikken over vaardigheden als bemiddelen en onderhandelen, dat maakt de advocaat/jurist tot een specialist."
 
Lidmaatschappen/nevenfuncties:
  • NOvA, Nederlandse Orde van Advocaten
  • voorzitter Stichting Doetinchemse Molens
  • erelid IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem)
Eerder o.a.: voorzitter IG&D (Industrie, Groothandel en Dienstverlening te Doetinchem), voorzitter klachtencommissie zorginstelling (Den Ooiman), voorzitter handbalvereniging "De Gazellen", lid commissie juridische zaken Fehac, secretaris Stichting Catharina Cultureel, voorzitter Junior Kamer Doetinchem.