Huwelijkse voorwaarden

Wanneer jullie gaan scheiden is het belangrijk na te gaan of jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen. Huwelijkse voorwaarden kunnen de zaken overzichtelijker maken, maar het kan ook ingewikkeld zijn.

Een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden komt vaak voor. Zo is er de ‘koude uitsluiting’. Waar getrouwde mensen in gemeenschap van goederen alles met elkaar moeten delen, bestaat er bij koude uitsluiting tussen de partners geen enkele gemeenschap van goederen. In dat geval zijn alleen de kosten van de huishouding gezamenlijk en na een scheiding verdelen partners in principe niets.

Er is ook een tussenweg. Dit heet ‘beperkte gemeenschap’.  Bij deze variant bestaat er een privédeel van het vermogen maar ook een gemeenschappelijk deel. Bijvoorbeeld wanneer er wel een gezamenlijk huis is. Partijen moeten dan bij echtscheiding alleen het gemeenschappelijke deel verdelen.

Wat wij vaak zien in huwelijkse voorwaarden is een opgenomen verrekenbeding. Het kan uitgelegd worden als een soort verzachting van de huwelijkse voorwaarden. Het doel van een verrekenbeding is vaak dat het de financiële verschillen gelijker maakt. Hier zien wij eigenlijk twee verschillende soorten. Periodieke verrekenbedingen en finale verrekenbedingen.

En periodiek verrekenbeding houdt in dat er regelmatig door partijen inkomsten uit arbeid met elkaar wordt verdeeld, bijvoorbeeld ieder jaar. Een finaal verrekenbeding regelt dat bij het einde van het huwelijk wordt verdeeld op zo’n manier dat ieder de helft van het aanwezige vermogen ontvangt. Een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding heeft uiteindelijk ook finale verrekening tot gevolg.

Wanneer er sprake is van een onderneming is het (extra) goed opletten. In het geval er sprake is van huwelijkse voorwaarden houden echtgenoten op die manier vaak bedrijfsmatige inkomsten en schulden gescheiden van privé vermogen. Ook kunnen in huwelijkse voorwaarden bepalingen zijn opgenomen die het gemakkelijker maken om alles wat het bedrijf aangaat te verdelen/verrekenen.

Afhankelijk van hoe de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en de vraag of bijvoorbeeld een periodiek verrekenbeding is nageleefd, moet worden bepaald hoe er verdeeld en verrekend moet worden. Zoals gezegd, dit kan soms best ingewikkeld zijn.

In het geval bijvoorbeeld beide echtgenoten recht hebben op de helft van het vermogen, kan dat ook de helft van het ondernemingsvermogen zijn. Eventuele aandelen in een bedrijf kunnen wellicht bij de ondernemer blijven, maar de ander zou een vergoeding moeten ontvangen voor de helft van de waarde van deze aandelen. Hierover geven wij u duidelijk en helder advies.

Bij huwelijkse voorwaarden kunnen soms ook gezamenlijke schulden komen kijken. Hier blijven beide partners ook na scheiding verantwoordelijk voor. Daarnaast zijn er natuurlijk nog overige vermogensbestanddelen die een rol kunnen spelen in het geval er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Denk aan (overig) onroerend goed, bankrekeningen en/of banksaldi, inboedel, verzekeringspolissen, vervoersmiddelen enz.

Er blijven vaak voldoende zaken over waar toch verdeeld/of verrekend moet worden, ondanks dat er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. De professional bij Van de Gevel & Grootjans advocaten en mediators neemt je mee door de scheiding en loopt een passend stappenplan door om jullie goed en zorgvuldig tot afspraken te laten komen. 

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?