Nieuws

Nalatenschap goed geregeld

Allereerst begint dit bij een goed testament. Dat kunt u op laten stellen door een notaris. Wanneer u echter al bij voorbaat problemen verwacht dan kan een erfrechtadvocaat u informeren hoe dit zo goed mogelijk te voorkomen. 

Lees verder »
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. In de WAB zijn een aantal ingrijpende wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht opgenomen

Lees verder »
Indexering alimentatie 2020

Indexering alimentatie:

Het Ministerie van Justitie heeft de alimentatie indexering voor 2020 bekend gemaakt. De alimentatiebedragen zullen met 2,5 % stijgen.

Lees verder »
Derk Wiersum, 18 sept. 2019 omgebracht

Gisteren bereikte ons het bericht dat Derk Wiersum, advocaat te Amsterdam,

in zijn eigen woonomgeving is vermoord. De moord op deze advocaat heeft ons diep geschokt.

Lees verder »
Indexering alimentatie 2019

Het Ministerie van Justitie heeft de alimentatie indexering voor 2019 bekend gemaakt. De alimentatiebedragen zullen met 2 % stijgen.

Lees verder »
Heeft u een mobiele telefoon in de auto dan is het belangrijk om .....

In de auto blijkt het bedienen van een mobiele telefoon die in een houder staat toch niet strafbaar. 

Lees verder »
De nieuwe wetgeving betreffende de gemeenschap van goederen is van kracht

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen per 01-01-2018

Het bestaande huwelijksvermogensrecht in boek 1 BW is inmiddels op de schop gegaan. Op 1 januari 2018 is namelijk de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden.

Lees verder »
Scheiden in overleg, collaborative divorce

De overlegscheiding (de verbreking van uw samenleving) wordt ook wel ‘collaborative divorce’ genoemd. Het is een methode die verwant is aan mediation. 

Lees verder »
Annuleringskosten bij koop, betaal deze niet zomaar ..

Annuleringskosten bij koop: betaal ze niet zomaar.

Iets van alledag; de consument-koper annuleert de koop, maar de verkoper sommeert hem tot betaling van annuleringskosten. Betaal die kosten niet zomaar. 

Lees verder »
Indexering alimentatie 2018

Het indexeringscijfer voor de verhoging van alimentatie wordt in opdracht van de minister van Justitie vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Lees verder »
Ontslag en vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding en wilsgebreken

In het kader van een beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden wordt er bijna altijd een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer getekend. 

Lees verder »
Mr. N. (Nienke) van de Gevel en de vFAS

Grootjans Advocaten is in de volle breedte werkzaam in het familierecht. Iedere advocaat werkt vanuit eigen expertise in het familierecht, zo is een uitermate sterk team gevormd in het familierecht.

Lees verder »
Indexering alimentatie 2017

Het indexeringscijfer voor de verhoging van alimentatie wordt in opdracht van de minister van Justitie vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met ingang van 1 januari 2017 worden de vastgestelde bedragen:

Lees verder »
Buitengerechtelijke incassokosten, Hoge Raad 25.11.2016

Sommeert u of wordt u gesommeerd, dan wordt vaak aanspraak gemaakt op incassokosten, oftewel ‘buitengerechtelijke incassokosten’. De hoogte van deze kosten zijn bij wet begrensd.

Lees verder »
Geen juridisch loket in Doetinchem, wel gratis advies .....

Grootjans Advocaten Doetinchem heeft een gratis spreekuur iedere werkdag van 16.30 uur tot 17.30 uur en op de dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur

Lees verder »
Wijziging ten aanzien van situatieve arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2016 wordt de wetgeving betreffende de “situatieve arbeidsongeschiktheid” gewijzigd.

Lees verder »
Ontslag na 1 juli 2015

Artikel: mr. J. Zeegers. Mr. Zeegers is 10 jaar advocaat en sinds 2009 verbonden aan Grootjans Advocaten.

Lees verder »
Rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze

Met regelmaat wordt de vraag gesteld, of er gewerkt kan worden voor een rechtsbijstandverzekering. Ja, dat kan. Vaak geven cliënten de voorkeur aan een advocaat in de eigen omgeving.

Lees verder »
De startende ondernemer en gefinancierde rechtsbijstand

Het uitgangspunt bij de gefinancierde rechtshulp is dat in beginsel voor een bedrijfsmatig rechtsbelang geen toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt verstrekt.

Lees verder »
Grootjans Advocaten, nieuwe partners ....

Met ingang van 1 januari 2016 zijn mr. Nienke van de Gevel en mr. Jeffrey Zeegers partner geworden binnen Grootjans Advocaten.

Lees verder »
Incassokosten, afwijken voor bedrijven van de "staffel" is nu mogelijk

Grootjans Advocaten streeft er naar de kosten van de incasso van uw vordering volledig op uw debiteur te verhalen. Wanneer de debiteur niet vrijwillig de rente en de buitengerechtelijke incassokosten wenst te voldoen, gaan wij daarvoor naar de rechtbank.

Lees verder »
Wijziging berekening kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de fiscale aftrek betreffende betaling van kinderalimentatie vervallen. Dit was voor ouders die tenminste € 136,00 aan kinderalimentatie per maand betaalden gunstig.

Lees verder »
De nieuwe WMZ

Artikel: Mr. N. van de Gevel, advocaat bij Grootjans Advocaten sinds 2012, daarvoor was zij als advocaat elders werkzaam. 

Lees verder »
BeZaVa  (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

U, als ondernemer, betaalt mee voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek zijn geworden.

Lees verder »
Schenking aan kinderen wanneer het vermogen van één der ouder...

Vaak komt het voor dat een echtpaar besluit om het vermogen van een persoon onder bewind te laten stellen door de kantonrechter op grond van artikel 1:431 van het Burgerlijk Wetboek.

Lees verder »
Wijziging kinderalimentatie 1 april 2013

De werkgroep Alimentatienormen is gekomen tot aanpassing van de richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie. De richtlijn zal op 1 april 2013 in werking treden.

Lees verder »