"In ons kantoor staat de advocaat naast de cliënt bij het zoeken van een oplossing. Dat vraagt inzet, vooral kennis van zaken en professionaliteit. Daar ga ik voor."

Mr. N. (Nienke) van de Gevel

Nienke van de Gevel, sinds 2009 advocaat, sinds 2012 advocaat en mediator bij Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators te Doetinchem:
 • advocaat specialist & mediator in het familierecht (specifiek gericht op scheiding, alimentatie, omgang, verdeling)
 • advocaat erfrecht
 • algemene rechtspraktijk: verbintenissenrecht (contractenrecht)
Nienke is afgestudeerd in 2007 aan de Universiteit van Utrecht, eveneens advocaat-partner.
Binnen ons kantoor richt zij zich met name op het familierecht en op het verbintenissenrecht (contractenrecht).
 
Familerecht
In het familierecht heeft zij zich specifiek toegelegd op de echtscheiding (in het bijzonder ook wanneer er een of meerdere ondernemingen bij betrokken zijn), als op het berekenen en vaststellen van alimentatie. 
 
Zij verzorgt echtscheidingen op tegenspraak (je hebt je eigen advocaat) en op basis van mediation (je wilt samen in overleg tot afspraken komen). Ook verricht zij echtscheidingen waarbij sprake is van het samengesteld gezin vanuit een volgende relatie, dit vraagt extra aandacht in alimentatie en omgang. Jouw (echt)scheiding is bij haar dan ook in zeer deskundige handen.
 
Het verbintenissenrecht/contractenrecht is speerpunt in ons kantoor. Nienke van de Gevel en Hans Hofstede zijn binnen ons kantoor daarvoor het eerste aanspreekpunt, zowel in de zakelijke als particuliere markt. Zij hebben zich specifiek op dit rechtsgebied toegelegd. Het "contract" is binnen alle rechtsgebieden in het kantoor specifiek aandachtspunt.
 
Over haar baan zegt zij:
“Ik heb bewust gekozen voor Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators te Doetinchem. In ons kantoor staat de advocaat naast de cliënt bij het zoeken van een oplossing. Dat vraagt inzet, vooral kennis van zaken en professionaliteit. Daar ga ik voor.” 
 
Opleiding:
2017  -                  vFAS - juridische opleiding familierecht/mediator
2016  -                  Opleiding stiefplan begeleider
2009  -  2012     Opleiding tot advocaat-medewerker
2001  -  2007     Rechten Universiteit Utrecht
                        
Werk:
2016  - heden  Van de Gevel & Grootjans, partner
2012  -  2016   Advocaat-medewerker Grootjans Advocaten
2009  -  2012   Advocaat-stagiaire te Winterswijk
2007  -  2009   USG Juristen
 
Nevenfunctie / lidmaatschap: 
 • NOvA, Nederlandse Orde van Advocaten
 • vFAS, vereniging voor familierecht advocaten
 • Ledenraad Rabobank Graafschap-Midden
 • Junior Kamer Doetinchem (JCI), secretaris
 • lid BNI (Business Network International)
 
Registratie rechtsgebieden:
Nienke van de Gevel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
 • Familierecht
 • Erfrecht
 • Algemene rechtspraktijk: Verbintenissenrecht (contractenrecht)
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.