Erfrecht

Mr. Henk Grootjans is de advocaat erfrecht van Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators te Doetinchem. De jarenlange ervaring die hij heeft in het werk voor bedrijven en particulieren zet hij ook specifiek in voor het erfrecht.  Bij hem zijn gecompliceerde erfenissituaties in vertrouwde en deskundige handen. Hij kan je bijstaan niet alleen in de privésfeer, maar ook wanneer een bedrijf (aandelen) binnen de erfenis valt.

Op het terrein van het erfrecht is niet alleen de juridische kwestie aan de orde. Veel cliënten zijn persoonlijk gehecht aan een 'gelijkwaardige' verdeling van persoonlijke goederen. Erfenissen blijken vaak complex te zijn, zowel in de verdeling, als in de relationele sfeer. 

Ook in het erfrecht geldt dat door deskundig advies en professionele ondersteuning grotere problemen voorkomen kunnen worden. Cliënten worden bijgestaan in kwesties als:

  • het ontbreken van een testament
  • uitleg van een testament
  • verdeling van een nalatenschap
  • de toebedeling van legaten
  • effect van schenkingen tijdens leven van de erflater gedaan
  • het legitieme deel
  • problemen rondom de executeur
  • procedures in verdelingsgeschillen

Ook kunnen mediations verricht worden binnen het erfrecht.

Informatie nodig? Vragen? Contact opnemen kan veel problematiek of zorgen voorkomen. 

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?