Gemeenschap van goederen / Huwelijksgemeenschap

Tot de huwelijksgoederengemeenschap (in gemeenschap van goederen gehuwd) behoren in principe alle bezittingen en schulden die jullie samen hebben.

Sinds 1 januari 2018 is er wel wat veranderd. Voor die tijd was het zo dat, wanneer er geen huwelijkse voorwaarden waren opgesteld, er automatisch sprake was van een gemeenschap van goederen.

Het is in die situatie dus niet van belang wie bij het aangaan van het huwelijk bepaalde spullen heeft meegenomen of aangebracht. Ook is het niet van belang of één van beiden meer spaargeld of schulden had. Erfenissen en schenkingen  (zonder uitsluitingsclausule) vallen in die situatie ook in de gemeenschap.

Sinds 1 januari 2018 is dat veranderd. Wie na deze datum in het huwelijksbootje stapt, en niet regelt bij de notaris, deel het vermogen dat na de huwelijkssluiting is opgebouwd. Al het bezit van voor die tijd, blijft persoonlijk bezit.

Wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd is wel gemeenschappelijk. Er zijn wel wat uitzonderingen. Giften en erfenissen welke worden ontvangen tijdens het huwelijk, blijven in principe ook persoonlijk bezit (tenzij insluitingsclausule).

Wie dus na 1 januari 2018 is getrouwd, of gaat trouwen, en wel een algehele gemeenschap van goederen wil waarbij (ook) goederen van voor huwelijkssluiting in een gemeenschap van goederen vallen, moeten huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

In het geval er bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld, en het huwelijk is na 1 januari 1918 gesloten, is het van groot belang dat er een goede administratie wordt bijgehouden. Er is immers zowel sprake van persoonlijk/privé vermogen (alles van voor huwelijk), maar ook van gemeenschappelijk vermogen (alles na huwelijk).

Het is van groot belang om goede en heldere informatie in te winnen, zowel bij aangaan huwelijk, als echtscheiding.

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?