Contractenrecht

Al onze advocaten hebben binnen hun werkgebieden het contract centraal gesteld.  Juridische vragen hebben nu eenmaal betrekking op contracten, overeenkomsten en verbintenissen. Zowel in de zakelijke sfeer, als in de privésfeer. Enkele van onze advocaten zijn opgeleid specifiek voor het contractenrecht conform de richtlijnen van de Nederlandse orde van Advocaten. 

Of het nu gaat om een huurcontract, een arbeidsovereenkomst, het aannemen van werk, een vaststellingsovereenkomst, het contractenrecht regelt afspraken tussen twee partijen. Weet je de betekenis van een “overeenkomst” of een “verbintenis”? Wij wel! Het opstellen van een contract (overeenkomst, verbintenis) vraagt zeker nauwkeurigheid! Het gehele team van Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators, stelt het contract centraal, ieder vanuit specifieke deskundigheid. Dit maakt het team sterk wanneer het gaat om overeenkomsten, verbintenissen en contracten. In de loop der jaren heeft het team zich hierop toegelegd en kun je met jouw vragen bij ons terecht.

Binnen de werkgerelateerde contracten is Van de Gevel & Grootjans werkzaam op de terreinen van:

  • Huur
  • Opdracht
  • Arbeidsovereenkomst
  • Aannemen van werk
  • Koop- en ruilovereenkomsten
  • Verzekering
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Reisovereenkomst

Waarom een advocaat?  Een overeenkomst is bedoeld om nauwgezet vast te leggen wat partijen afspreken. Een bijzonder aandachtspunt is daarbij het voorkomen van gerechtelijke problemen later. Een advocaat kan, dankzij de proceservaring, een goede inschatting maken van jouw juridische positie en de mogelijkheden om tot resultaat te komen, zowel bij het opstellen van een contract, bij de nakoming van een contract, en bij schades die ontstaan.

 

 

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?