Mediation burenrecht

Mediation kan ook ingezet worden wanneer je een conflict hebt met je buren over erfdienstbaarheden of bouwproblemen.

Het meest bekende voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het ‘recht van overpad’. Je buren mogen over jouw erf, of bijv. landbouwperceel naar hun eigen erf of perceel. Dit kan tot lastige situaties leiden, waarbij er een verschil van inzicht ontstaat. In dit soort situaties kan het verstandig zijn om in mediation te proberen tot een oplossing te komen. Immers een uitspraak van de rechter geeft wel duidelijkheid maar heeft het risico in zich dat één partij zich de verliezer voelt. Dat kan leiden tot een blijvende bekoelde verstandhouding.

Een ander voorbeeld is bijv. de bouw van een schuurtje op de erfgrens, waar je nu niet op zat te wachten, zeker niet wanneer dat ook lichtinval op je eigen erf wegneemt. Ook in een dergelijke situatie kan mediation de oplossing bieden om zonder gerechtelijke uitspraak tot een oplossing te komen.

Voor burenconflicten zonder aantoonbare juridische ondergrond is niet de advocaat, maar de buurtcoach of welzijnswerker de juiste persoon. Denkt u bijvoorbeeld aan geluidsoverlast maar dit kan niet aangetoond worden door onderzoek, of rapportage, overlast van een blaffende hond, geurhinder e.d.

Naar mediation

Professional

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?