Pensioenrecht

Onder het pensioenrecht vallen alle rechten en plichten die verband houden met het pensioen. Met name gaat het hierbij om de juridische relaties tussen pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars), werkgever en werknemers. Alle partijen in pensioenland krijgen steeds meer te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld verhoging van de AOW leeftijd, maximale pensioenopbouw, waardeoverdracht en indexatie. Deze veranderingen leiden tot vragen en onzekerheid en soms zelfs tot geschillen en procedures. 

Zeker voor werknemers of zelfstandigen is het van belang om duidelijkheid te krijgen over hun juridische positie als het gaat om hun pensioen. Goed juridisch advies kan op zo'n moment het onderscheid maken. Pensioenvraagstukken zijn vaak ook complex, hetgeen deskundige ondersteuning in veel situaties noodzakelijk maakt. De specialist van Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators, adviseert en voert gerechtelijke procedures voor zowel werkgevers als werknemers bij pensioenvraagstukken. 

Professionals

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?