Familierecht

Je zoekt een advocaat voor een echtscheiding of verbreking van uw samenleving? Voor een alimentatiewijziging, of een boedelverdeling, of problemen die daaruit zijn ontstaan? Een team advocaten van Van de Gevel & Grootjans Advocaten te Doetinchem werkt in het familierecht en regelen bijv. jouw (echt)scheiding, alimentatie, of omgangsregeling. Iedere advocaat  en mediator werkt vanuit eigen deskundigheid.  Er wordt onder meer gewerkt vanuit de richtlijnen van de vFAS (de specialistenvereniging voor familierecht advocaten) en vanuit de richtlijnen van het MfN (de Mediatorsfederatie Nederland voor registormediators). Daarmee tref je een grote mate van ervaring en gerichte specialiteit. 

In ons hoofdmenu tref je de belangrijkste onderwerpen apart aan. Door naar onze pagina over mediation? Mediation >>

Mr Grootjans aan het woord:

"Na ruim 40 jaar advocatuur durf ik te stellen dat men er zeker in het familierecht  en erfrecht goed aan doet altijd deskundig juridisch advies in te winnen. Ook wanneer partijen het eens zijn. Te vaak heb ik juist in het familierecht en erfrecht ervaren dat men ogenschijnlijk het eens was, maar er een duidelijke onevenwichtigheid zat in de afspraken. Deze onevenwichtigheid kan natuurlijk een keuze zijn en in bepaalde situaties zeker goed. M.i. moet men zich dan wel bewust zijn van de eigen rechtspositie, de gemaakte afspraken en vooral van de consequenties van deze afspraken. Het is belangrijk te weten wat keuzes voor de toekomst op langere termijn betekenen. Alleen dan kan men werkelijk eigen keuzes maken en worden latere teleurstellingen voorkomen.

Goed overleg en juridisch advies voorafgaand aan bijv. de echtscheidingsprocedure is m.i. noodzakelijk. In het bijzonder is dit aan de orde als het gaat om de opvoeding en verzorging van kinderen. In de huidige tijd geldt dit echter ook voor problemen rondom de waarde van woningen, (restant)schulden en de waarde van een eigen bedrijf, alledrie zeker ook in relatie tot alimentatie en de fiscale aspecten.
In het begin kan veelal nog gekozen worden voor de diverse vormen van dienstverlening als bemiddeling, mediation/echtscheiding gemeenschappelijk verzoek. Dit kan niet altijd in iedere situatie. In een aantal situaties is overleg te moeizaam of onmogelijk. In die gevallen is het verstandiger middels een procedure op tegenspraak de afspraken zorgvuldig vast te leggen. Ieder der partijen heeft dan de steun van een deskundige advocaat, die professioneel objectief de situatie kan beoordelen en begeleiden.

Het belang van advies geldt in principe ook voor andere terreinen van het familierecht, zoals ook het erfrecht. Ook daar geldt dat met deskundig advies en ondersteuning zaken goed aangestuurd kunnen worden. Ook in het erfrecht is men vaak erg persoonlijk betrokken bij kwesties, alleen daarom al is het verstandig tijdig advies en ondersteuning te hebben.

Binnen ons team beschikken wij over een grote mate van ervaring en gerichte deskundigheid in het familierecht en het erfrecht. De advocaten beschikken niet alleen over kennis in de breedte, maar hebben zich ieder toegelegd op specifieke deelgebieden, waardoor wij een krachtig team hebben ontwikkeld in de volle breedte van het erfrecht en familierecht.

Wij richten ons in onze gesprekken allereerst op oplossingen om te proberen voor jou procedures en hoog oplopende kosten te voorkomen."

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?