Vergunningen onderneming

Je hebt een vergunning nodig voor jouw onderneming? De regelgeving in Nederland is complex. In veel gevallen heb je in bedrijfsvoering te maken met de overheid en heb je een vergunning nodig.  De overheid zal de aanvraag gaan toetsen aan de geldende regelgeving. Indien de aanvraag daaraan niet voldoet, zal deze worden afgewezen. Onze advocaten kunnen je in dat geval adviseren en ondersteunen. Deskundig advies vooraf kan veel problematiek achteraf voorkomen. 

Kun je manieren vinden om toch aan een vergunning te komen, als deze is afgewezen? Ja in een aantal gevallen lukt dat, bijvoorbeeld als “kruimelgeval” bij een bestemmingsplan, of bijv. wanneer het bestemmingsplan zelf al de mogelijke afwijkingen heeft genoteerd en je daar een beroep op doet.

De mogelijkheden om tegen een vergunning in te gaan zijn die van bezwaar, beroep en veelal hoger beroep bij de bestuursrechter. Het bezwaar wordt ingediend bij de overheid die de vergunning heeft geweigerd. Deze moet dan een nieuw besluit nemen en daarbij jouw bezwaren in overweging nemen. Wordt deze opnieuw afgewezen, dan volgen de mogelijkheden via de bestuursrechter.

Wij durven te stellen dat, ook al kun je veel zelf regelen, het in een aantal gevallen verstandiger is om een beroep op jouw advocaat te doen in advies. We zien dat vele diverse adviseurs zich langzamerhand gaan mengen in aspecten van het recht en van mening zijn dan wel tot oplossingen te komen. Wij doen dit werk graag op tijd voor je om problemen op een later tijdstip te voorkomen. 

Professionals

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?