Medezeggenschap

Een onderneming met 50 of meer werknemers is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden verplicht om een ondernemingsraad (OR) te hebben. De OR heeft adviesrecht en instemmingsrecht op grond van artikel 25 WOR en artikel 27 WOR ten aanzien van een aantal limitatief in de wet opgenomen onderwerpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om adviesrecht ten aanzien van een door de ondernemer voorgenomen reorganisatie, de overdracht van zeggenschap over de onderneming of een deel daarvan of het wijzigen van de plaats van de onderneming. De OR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht ten aanzien van een voorgenomen besluit van de ondernemer. Voorbeelden:  wijzigingen op het gebied van pensioen, van een werktijd of een vakantieregeling of de wijziging van een belonings- of een functiewaarderingssysteem. Via de OR kunnen werknemers medezeggenschap uitoefenen binnen een onderneming.

Zijn er vragen, of is er een verschil van inzicht, neem contact op met onze specialist. 

Professional

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?