Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht regelt de mogelijkheid voor de overheid (Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen) om de eigendom van bedrijven en burgers te ontnemen, op grond van het “Algemeen Belang”. Van het “algemeen belang” wordt de noodzaak en de urgentie daarvan vastgesteld middels een Koninklijk Besluit.

Indien de overheid jouw gebouw of grond wil kopen voor de realisatie van een “gewijzigd” bestemmingsplan dan zal de overheid een schadevergoeding aanbieden en een koopprijs. Word je het met de overheid niet eens, dan kan de overheid een onteigeningsprocedure beginnen. Deze begint met het aanvragen bij de “Kroon” van een onteigeningsbesluit. [Dit is een Koninklijk Besluit (KB).] Je kunt hiertegen een zienswijze indienen. Dit is wel beperkt. 

Nadat uiteindelijk het KB is genomen en gepubliceerd kan de overheid een gerechtelijke procedure starten bij de Rechtbank. In deze procedure wordt dan door de rechter uiteindelijk de “koopsom” en de schadevergoeding bepaald.

Wij kunnen je van advies dienen en begeleiden t.a.v. de administratieve procedure en de procedure bij de rechtbank, ook via bemiddeling. 

Professionals

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?