Schade

Schade klinkt wat algemeen en er is inderdaad nogal onderscheid te maken. Immers schade kan ontstaan door lijfelijk letsel (letselschade), maar ook kan schade ontstaan zijn aan goederen. Bij schade veroorzaakt door een dier is het de vraag wie aansprakelijk is: de begeleider, de eigenaar of het bedrijf waar het dier in werkzaam is. En vanzelfsprekend is er het verschil tussen de schadeplichtige en de schadegerechtigde. 

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding wordt sowieso ook de vraag gesteld of je voldoende hebt gedaan om de schade te beperken, of dat je ook zelf medeschuld draagt aan de schade. Is één van de twee het geval dan kan dit gaan leiden tot een beperking van de schadevergoeding. 

Is er wel een recht op schadevergoeding. Was er sprake van een onrechtmatige daad door de veroorzaker conform de wet? Was het wel een 'toerekenbare onrechtmatige gedraging'?

Bij een schadevergoeding kun je denken niet alleen aan de schade zelf, maar bijv. ook aan de kosten om de schade vast te stellen, een medische behandeling, kosten om de schade te beperken, kosten van je advocaat, of verlies aan inkomen. is bijv. ook of je geprobeerd hebt de schade te beperken. Daarnaast speelt "verjaring" en rol. Heb je binnen de wettelijk gestelde termijn wel de schade gevorderd bij een "onrechtmatige daad". 

Ook kan van belang zijn de juridische relatie tussen jou en jouw verzekeringsmaatschappij, of de verzekeringsmaatschappij van de schadeplichtige. Dat vergemakkelijkt het traject niet in alle gevallen.

Onze advocaten ondersteunen je met het verhalen van schade, of het verweer wanneer je van mening bent dat je geen schade, of slechts deelschade hebt veroorzaakt. 

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?