Ouderlijk gezag

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders gezag over hun kinderen. Een gezagswijziging kan bij de rechtbank aangevraagd worden.

Doorgaans hebben zowel de vader als de moeder gezag over hun minderjarige kinderen. 

Gezag hebben houdt in dat je beslissingsbevoegd bent waar het jouw kind aangaat. Het gaat over het aanvragen van een paspoort, het regelen van bankzaken, beslissingen over medische aangelegenheden of het al dan niet verhuizen met minderjarige kinderen naar een andere plaats.

Gehuwden zijn gezamenlijk met het gezag over de kinderen belast. Er zijn gevallen denkbaar waarbij het gezag over minderjarige kinderen van gehuwde ouders bij één van de ouders komt te liggen. De rechtbank kan in de volgende gevallen één van de ouders met het gezag belasten:

  • één van de ouders is overleden

  • bij echtscheiding wordt door één van de ouders verzocht het gezag bij één van hen te bepalen en de rechter acht dat ook in het belang van de kinderen

  • door een (echt)scheiding ontstaan er problemen die ertoe leiden dat één van de ouders het gezag dient te verkrijgen.

  • Het is voor ongehuwde samenwoners ook mogelijk gezamenlijk het gezag te verkrijgen over de minderjarige kinderen. Wanneer er overeenstemming bestaat kan een (digitaal) verzoek hiertoe worden ingediend bij de rechtbank. Een meerderjarige moeder heeft automatisch het ouderlijk gezag, behalve wanneer zij onder curatele staat, of een geestesstoornis heeft. Wel moet in dit geval de vader het kind al hebben erkend voordat gezamenlijk ouderlijk gezag aangevraagd kan worden.

  • Wanneer er geen overeenstemming over het verkrijgen van het gezamenlijk gezag bestaat, kan één van onze advocaten hiertoe bij de rechtbank een verzoek indienen. Gaan ongehuwden met het gezamenlijk gezag over de kinderen uit elkaar, dan bestaat ook voor hen in bepaalde gevallen de mogelijkheid het eenhoofdig gezag te verkrijgen. Ook hierin kunnen onze advocaten je bijstaan.

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?