Bestuursrecht & vergunningen

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen aan de ene kant een bedrijf of een burger en aan de andere kant de overheid, of een overheidsorgaan. In veel gevallen gaat het dan om besluiten van gemeentes, provincies, uitvoeringsorganen zoals het UWV of bijvoorbeeld de Ministeries.

Beslissingen van de overheid zijn vaak van groot belang voor de bedrijfsvoering van de ondernemer en voor privépersonen. De regelgeving is dermate complex dat snel misslagen gemaakt kunnen worden.

Een groot deel van deze besluiten treft ons in onze leefomgeving, deze onderwerpen vind je onder Bouw, Huur & Erf, zoals omgevingsvergunningen, schadeclaims, bestemmingsplannen. 

Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators, werkt eveneens in de bestuursrechtelijke onderwerpen die zich richten op ons welzijn in het sociaal zekerheidsrecht,  zoals ondersteuning en (jeugd)zorg. 

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?