Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht ten laste van een onroerend goed. Dit recht is gevestigd in het voordeel van een ander onroerend goed (of meerdere onroerende goederen) van een andere eigenaar (of meerdere eigenaren).

De oorsprong van het de erfdienstbaarheid kan verschillend zijn, bijv. de natuurlijke ligging van een erf, een afgesloten overeenkomst, bij wet opgelegd, of door verjaring. Voorbeelden zijn het recht van afvloeiing, het zogeheten “ladderrecht”, maar de bekendste is wel het recht van overpad.

Naast bouwen, zijn o.a. verkrijgende verjaring van eigendom, (geluids-)hinder, beplanting op of nabij de erfgrens, schuttingen en gebouwde schuren op of nabij de erfgrens zaken die mogelijk met jouw buren geregeld moeten worden.

Zowel de oorsprong, gebruik of verjaring van een erfdienstbaarheid kan tot vragen leiden. Daarbij kunnen situaties om een juridische oplossing vragen. Heb je vragen, of wil je een erfdienstbaarheid wijzigen, opheffen of verkrijgen, dan zijn we je graag van dienst. 

Een voorbeeld: recht van overpad
Het recht van overpad bijv. betreft in de meeste gevallen de situatie waarbij men over de grond van een buur heeft te gaan om de openbare weg te bereiken. Buur kan in dit geval zijn, de naast u wonende buur, maar ook kan het landbouwgrond betreffen dat alleen via deze manier bereikbaar is. Degene die eigenaar is van de grond mag je dan niet belemmeren en moet de “overgang” dulden. Indien dit niet voldoende gebeurt, kan de rechter daarover een uitspraak doen. Dit recht van overpad kan bij “akte” notarieel geregeld zijn, maar ook door verjaring verkregen zijn, ook dit laatste leidt bijvoorbeeld in situaties tot verschil van inzicht en kan onderhandeling of een uitspraak van de rechtbank verlangen.

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?