Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht omvat de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Je krijgt hiermee te maken wanneer je zelf een uitkering nodig heeft, of een uitkering hebt te regelen als werkgever met een werknemer. Hieronder vallen de diverse uitkeringen zoals bijv. de WWB, AOW, WIA, WMO of WW-uitkering. De uitkeringsgerechtigde krijgt daarbij vooral te maken met de uitkeringsinstanties, veelal UWV en gemeente. Door de bezuinigingen van de laatste jaren is het beleid aangescherpt wat betreft de toekenning van een uitkering. Werknemers worden bijv. minder snel geheel, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geacht.

Dit vraagt extra aandacht, niet alleen van de werknemer, maar ook van de werkgever. De rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid, over premieafdrachten door de werkgever, de re-integratie van de werknemer, medische keuringen  e.d. vallen onder de belangrijkste regelgeving van het sociaal zekerheidsrecht. 

Andere onderwerpen:

  • Pensioen
  • Verzekeringsplicht
  • Ziekte
  • Bijstandsuitkering
  • Kinderbijslag
  • Overlijden
  • Bijstand

Het sociaal zekerheidsrecht is steeds complexer geworden door snel wijzigende regelgeving. Wil je bezwaar aantekenen tegen een besluit van het UWV, of van de sociale dienst van  jouw gemeente?
In een bezwaarschrift worden jouw bezwaren geformuleerd, hiermee kun je een uitkeringsinstantie verplichten tot een nieuwe beslissing te komen.

Professionals

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?