Statutair directeur

De statutair directeur heeft een bijzondere positie. Deze wordt veroorzaakt door het feit dat de statutair directeur als het ware een tweeledige verhouding heeft met de vennootschap.  De vennootschapsrechtelijke betrekking en een arbeidsrechtelijke betrekking. Een en ander is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeidsovereenkomst en in boek 2 van Burgerlijk Wetboek betreffende de vennootschappen.

Bij bijv. ontslag van de statutair directeur speelt dit door. Enerzijds is opzegging van de arbeidsovereenkomst nodig, anderzijds een besluit van het bevoegde orgaan (bijv. de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van bestuur). Het bijeenroepen van de aandeelhouders en uitschrijven van een algemene vergadering van aandeelhouders moet aan bepaalde vormvereisten voldoen.  Is er sprake van een echtscheiding, ook dan zal er gekeken worden naar de positie van de statutair directeur in het kader van eventuele huwelijkse voorwaarden, de verrekening van de winst in de onderneming, eventuele verdeling in het kader van de huwelijksgoederengemeenschap.

Bij onderlinge meningsverschillen in de beoordeling van jouw positie staan we je graag bij gericht op een adequate oplossing van het meningsverschil. Ook bemiddeling of mediation is mogelijk om tot een oplossing te komen.

Professionals

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?