Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst, ofwel jouw arbeidscontract schept rechten en plichten voor werkgever en werknemer. De interpretatie van deze rechten en plichten leidt met regelmaat tot verschil van inzicht, waardoor werknemer en werkgever tegenover elkaar komen te staan. Wist je dat ons gehele team werkzaam is in het terrein van contracten en overeenkomsten (verbintenissen), zowel voor ondernemers als particulieren? Specifiek jouw arbeidscontract is bij ons in de zorgvuldige en vertrouwde handen van een ervaren specialist.

Wanneer er een probleem ontstaat, is het zaak dit tijdig te onderkennen en maatregelen te treffen. Uiteraard waar dat kan in goed onderling overleg, waar dit niet (meer) lukt, is het zaak gericht maatregelen te treffen doelend op een adequaat eindresultaat, ook daarin ondersteunen wij je adequaat. In de praktijk ontstaat regelmatig de vraag welke reikwijdte het arbeidscontract heeft in bijvoorbeeld het aantal uren, of de dagen waarop gewerkt moet worden, de mogelijkheden van verlof opnemen, of de wijze van beëindiging. De vraag of er bijvoorbeeld als zelfstandige gewerkt wordt, of dat de werkzaamheden inmiddels geleid hebben tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is een vraag die met regelmaat aan de orde komt. 

Professional

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?