Executeur testamentair

Een executeur testamentair is degene die de nalatenschap van de overledenen (erflater) afwikkelt. In veel gevallen wordt daartoe een direct familielid benoemd. Dit kan echter ook een buitenstaander zijn, bijv. een advocaat, notaris, accountant, of een organisatie (rechtspersoon). Er kunnen drie personen in een testament benoemd worden die ieder een verschillend deel van de nalatenschap regelen.

Rondom de werkzaamheden van de executeur testamentair ontstaan met regelmaat problemen. Nl. of deze wel adequaat de nalatenschap afwikkelt, of de verdeling wel goed gebeurt, of de  verslaglegging wel compleet is. In die situaties staan we de erfgenamen bij, zowel in procedures, als in mediation.

Ben je benoemd als executeur testamentair dan adviseren wij je over jouw positie. Vooraf kun je nl. deze benoeming aanvaarden of afwijzen. Hierin is van belang dat je nog niet met jouw werkzaamheden bent begonnen, omdat je dan al jouw rol (ongemerkt en onbewust) op je hebt genomen. Ook wanneer de afhandeling van het testament tot problemen leidt, ondersteunen we je in jouw rol als executeur.

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?