Bouwrecht

Als je geconfronteerd wordt met juridische geschillen over bouwrecht zaken en/of er dienen zich juridische vragen aan, dan kan rechtshulp zeker gewenst zijn. De belangen kunnen groot zijn, maar ook kleinere belangen kunnen met zich meebrengen dat deskundige hulp moet worden ingeschakeld.

Bij ons kun je terecht voor onder andere:

  • Opleveringsgebreken
  • Bouwschade/schadeverhaal/incasso zaken
  • Kwesties betreffende meer- en minderwerk
  • Opstellen en/of beoordelen van (aannemings)overeenkomsten
  • Het voeren van gerechtelijke of arbitrage procedures

Bouwrecht is vaak complex en niet alleen wat betreft de regelgeving, zoals in milieu- en ruimtelijke ordening aspecten. Ook heb je op het vlak van het bouwrecht te maken met diverse deskundigen die ieder een eigen taak, of verantwoordelijkheid hebben tijdens het bouwproces. 

Onze advocaten richten zich op vraagstukken als  koop en verkoop van onroerende zaken, huurproblemen, zakelijke rechten (o.a. erfdienstbaarheden, opstalrecht, appartementsrecht, erfpacht en burenrecht). Beperking van risico’s doen wij door het goed vastleggen van gemaakte afspraken. Soms is er een geschil of dreigt deze te ontstaan. In alle facetten van bouw, huur en erf ondersteunen onze advocaten je. Ook in de contacten met de overheid treden wij voor je op. Wij adviseren en procederen in het (ruimtelijk) bestuursrecht, het organieke (staats)recht en het overheidsprivaatrecht.

Professionals

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?