Co-ouderschap

Bij co-ouderschap, of ook wel een 50% zorgregeling genoemd, geldt als uitgangspunt dat de kinderen feitelijk bij beide ouders verblijven en de zorg zo veel mogelijk wordt verdeeld. Wel zal er voor de kinderen een ‘hoofdverblijf’ moeten worden bepaald. Dit houdt in dat de kinderen maar op één adres kunnen worden ingeschreven en dit niet bij beide ouders kan. Wel kan er bij meerdere kinderen voor worden gekozen bij beide ouders een kind in te schrijven.

Van belang voor het goed kunnen functioneren van een co-ouderschap is dat de communicatie tussen jullie als beide ouders goed is en afspraken die jullie maken worden nageleefd.

De zorgregeling en overige afspraken met betrekking tot de kinderen kunnen worden overeengekomen in een ouderschapsplan. Ook kunnen er bij co-ouderschap afspraken worden gemaakt over de financiële zaken. Zorgkosten moeten worden verdeeld. Wanneer inkomens van beiden veel van elkaar verschillen is het verstandig de alimentatie te laten berekenen waarbij rekening gehouden wordt met de kosten van het kind, de inkomens van beide ouders, en de frequentie van omgang.

De advocaten en mediators van Van de Gevel & Grootjans kunnen u bijstaan bij het opstellen van een ouderschapsplan, de zorgregeling en het berekenen van de alimentatie.

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?