Planschade

Planschade is de schade die ontstaat na een planologische wijziging, of het verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan en jouw situatie daardoor ongunstiger wordt ten opzichte van het maximale in de oude situatie. Je hebt dus niet altijd recht op planschade ook al is de situatie feitelijk verslechterd. Schade die je lijdt door ruimtelijke plannen en besluiten is geregeld in de Wet ruimtelijke Ordening (Wro). Wanneer je schade lijdt door een bestemmingsplanwijziging kun je planschade vragen.

Niet alle schade kan worden vergoed, ook geldt er een beperkt eigen risico van 2 – 5%.  Voorbeelden van mogelijke planschades zijn bijv. toenemend geluidsoverlast, uitzichtbelemmering, minder opbrengst bij verkoop van woning, grond, bedrijf door planologische wijzigingen. Een onafhankelijk planschade specialist doet onderzoek naar de situatie en bepaalt bijv. of de schade valt onder het normaal maatschappelijk risico. Soms maakt de gemeente een fout en lijd je daardoor schade. Dit valt niet onder planschades, maar onder de aansprakelijkheid van de overheid. Wil je duidelijkheid, heb je advies of ondersteuning nodig, dan zijn we je binnen ons kantoor graag van dienst.

Professionals

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?