Bezwaarprocedure

Bestuursorganen (meestal overheidsinstanties) nemen soms besluiten waar je het niet mee eens bent. In bepaalde gevallen kun je tegen dergelijke besluiten bezwaar aantekenen. Dat is bijvoorbeeld het geval als jouw eigen aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen, als je het niet eens bent met een beslissing op de aanvraag van een ander of als een besluit negatieve gevolgen voor je heeft.

Bezwaar is alleen mogelijk als je belanghebbende bij een besluit bent. Dat betekent dat je een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang moet hebben. Daarvan is in ieder geval sprake als je de geadresseerde van een besluit bent. Ben je geen geadresseerde dan is het lastiger om te bepalen of je als belanghebbende kan worden aangemerkt. Wij helpen je hier graag bij.

Voor de meeste besluiten geldt een bezwaartermijn van zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Is een besluit aan jou persoonlijk gericht dan staat op het besluit de bezwaartermijn vermeld. De bezwaartermijn is een fatale termijn. Na afloop van die termijn is een bezwaarschrift niet-ontvankelijk en staat de inhoud van het besluit (behoudens enkele uitzonderingen) vast.

In sommige gevallen moet je om bezwaar te kunnen maken, jouw zienswijze op een voorgenomen besluit hebben ingebracht.

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?