Alimentatie

Alimentatie, berekenen, ontvangen, of betalen? Partneralimentatie of kinderalimentatie? Binnen Van de Gevel & Grootjans, mediators en advocaten te Doetinchem regelen wij dit voor je in mediation, in procedure of in onderling overleg.

Wij gebruiken het zogeheten "INA-programma" als rekentool voor de berekening van de alimentatie. Dit programma volgt de "tremanormen", de normen van de rechterlijke macht. Doordat wij hetzelfde programma gebruiken als in de rechtbanken wordt gebruikt, sluit het werk nauw aan bij het werk van de rechtbanken. Meerdere teamleden werken in het familierecht, ieder vanuit eigen deskundigheid, enkelen hebben zich meer specialistisch toegelegd op de alimentatiesystematiek en de regelgeving daarin. 

Er is een duidelijk verschil in rekenmethodiek voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De rechten van kinderen zijn goed geborgd, ook in de berekensystematiek. Kinderen hebben recht op een onderhoudsbijdrage in ieder geval tot 21 jaar. 

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?