Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen? Algemene voorwaarden zijn een aanvulling op een overeenkomst of offerte. Binnen ons kantoor krijgen deze dan ook specifiek aandacht. De voorwaarden moeten  afgestemd zijn op de te sluiten overeenkomsten, de uitgebrachte offerte, kortom maatwerk. Meestal gaat het over garantie, bedenktermijnen, betalingsverplichtingen of aansprakelijkheid. Anders dan de overeenkomst moeten algemene voorwaarden aan strengere eisen voldoen als één der partijen consument is. Deze eisen staan verwoord in de zogenaamde “zwarte” en “grijze” lijst in het Burgerlijk Wetboek. Dit is dwingend recht. 

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?