Omgevingsvergunning

Nederland is een bureaucratisch land. Voor allerlei bouwwerken of milieuvervuilende activiteiten is een vergunning vereist.

Sinds 1 oktober 2010 vallen bij bouw de meeste vergunningen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Op basis van de Wabo wordt een zogenaamde omgevingsvergunning afgegeven. De geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Ondanks dat de Wabo het verkrijgen van een vergunning eenvoudiger moest maken, ontstaat er in de praktijk nogal de nodige problematiek over het verlenen van vergunningen.

Kun je een weigering van de omgevingsvergunning aanvechten. Nee, niet altijd. Je moet er wel zelf belang bij hebben, niet in alle gevallen kun je belanghebbende zijn. Dit is nogal eens een discussiepunt. Wanneer je wel belanghebbende bent, dan staat de mogelijkheid open van bezwaar en beroep.  De procedures bij de bestuursrechter moeten nauwgezet gevoerd worden, er zijn scherpe termijnen en je moet er tijdig bij zijn. Al met al reden om je deskundig te laten bijstaan. 

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?