Concurrentiebeding

Voor jou als werknemer is het van belang dat je weet in hoeverre een concurrentiebeding rechtsgeldig is en wat het bereik van een dergelijk beding is. Er ontstaan met regelmaat conflicten bij einde dienstverband over de afwikkeling van het concurrentiebeding, omdat onvoldoende het bereik van het concurrentiebeding is vastgelegd, dan wel verschillend kan worden uitgelegd. 

De laatste jaren is het concurrentiebeding behoorlijk in ontwikkeling geweest. Zo is bijvoorbeeld onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het in beginsel onmogelijk om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Daarnaast kan een werknemer bij de kantonrechter ook op grond van artikel 7 : 653 lid 5 BW een vergoeding voor het van kracht zijn van het concurrentiebeding van de werkgever vorderen. De gedachte dat een concurrentiebeding vooral geldt voor hoog opgeleide werknemers is ook een onjuiste. Ter illustratie de uitspraak van de kantonrechter te Breda d.d. 1 april 2004 (ECLI:NL:RBBRE:AP1752JAR2004;124). In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter dat de werkgever een vergoeding ter hoogte van drie maandsalarissen aan een kapster/haarstyliste moest betalen vanwege het van kracht zijn van een concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding vraagt dan ook van de betrokkenen niet alleen zorgvuldigheid bij het opnemen daarvan, maar zeker ook in de afwikkeling.

Professionals

Henk Grootjans

Jurist/adviseur

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?