Omgangsregeling

Wanneer je gaat scheiden of de samenleving met jouw partner verbreekt, moet er worden nagedacht over een omgangsregeling ofwel zorgregeling wanneer je samen kinderen hebt, of kinderen uit een eerdere relatie binnen de nieuwe relatie.

Een omgangsregeling is een regeling/schema waarbij afspraken worden gemaakt over wanneer de kinderen bij jou of jouw ex-partner verblijven. Je kunt samen met jouw ex-partner beslissen hoe jullie de tijd met de kinderen verdelen.

Een dergelijke regeling vormt (meestal) een onderdeel van het ouderschapsplan. Wanneer je het over een omgangsregeling eens bent, kan deze worden vastgesteld en vastgelegd in het ouderschapsplan. 

Binnen ons kantoor ondersteunen de advocaten en mediators je bij het opstellen van een verdeling van de omgang en tevens het opstellen van een ouderschapsplan binnen de echtscheidingsprocedure, maar ook daarna voor de wijziging van een al vastgelegde omgangsregeling. Immers voor de belastingen en de toeslagen kan een wijziging in omgang (en vaak daaraan verbonden  ook de kinderalimentatie) vergaande gevolgen hebben.

Wanneer het opstellen van een omgangsregeling en ouderschapsplan in onderling overleg niet lukt, kunnen onze advocaten je bijstaan in een procedure “op tegenspraak” bij de rechtbank gedurende de echtscheiding.

Professionals

Bert Jan van Haaren

Advocaat & mediator

  Advocaat sinds 2002

Kennismaken?

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?