Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een document waarin ouders die gaan scheiden, maar vaak ook ouders die hun samenleving verbreken (zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap), afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.

Er worden afspraken gemaakt over de omgangsregeling, verzorging en de opvoeding van de kinderen. Ook worden er in het ouderschapsplan vaak afspraken gemaakt over financiën in de vorm van kinderalimentatie of het storten van gelden op rekening van de kinderen.

Voor gehuwden en geregistreerde partners geldt sinds de Wet van 27 november 2008 dat wanneer zij gaan scheiden en er minderjarige kinderen bij zijn betrokken, er verplicht een ouderschapsplan dient te worden opgesteld. Wanneer een dergelijk plan niet tot stand komt bestaat er een risico dat de rechtbank een verzoek tot echtscheiding niet in behandeling kan nemen.

De advocaten en mediators van Van de Gevel & Grootjans Advocaten staan je bij in het opstellen van een ouderschapsplan en vanzelfsprekend jouw volledige echtscheidingsprocedure. Zowel wanneer je nog in overleg bent met jouw ex-partner, als in situaties dat overleg niet meer tot de mogelijkheden lijkt te behoren. En altijd geldt dat wij ons richten op oplossingen voor jou met voorkoming van zoveel mogelijk tijdrovende en kosten veroorzakende procedures. 

Professionals

Nienke van de Gevel

Advocaat & mediator

Advocaat sinds 2009

Kennismaken?

Henk Grootjans

Advocaat

Advocaat sinds 1980

Kennismaken?

Janny Grootjans

MfN Mediator

MfN registermediator sinds 2007

Kennismaken?

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?