Bijstandswet

De bijstandswet (officieel: Wet werk en bijstand, afgekort WWB) noemt men ook het sluitstuk van de sociale zekerheid. Wanneer je niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in jouw levensonderhoud te voorzien dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Je moet rechtmatig in Nederland wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet in een gevangenis of huis van bewaring verblijven. Daarnaast moet je geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening of uitkering. Voldoe je aan de voorwaarden dan is de gemeente verplicht om je financiële steun te geven om tot een bepaald minimum te komen. Heb je een inkomen of uitkering onder het voor jou geldende minimum, dan kun je  overigens wel een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen

Als je recht hebt op een bijstandsuitkering dan gelden er voor jou ook verplichtingen. Zo ben je onder andere verplicht om betaald werk te zoeken en mee te werken aan re-integratie. Ook moet je de gemeente (actief) en naar waarheid informeren over jouw situatie. Voldoe je niet aan de verplichtingen dan moet je in sommige gevallen (een deel van) jouw uitkering terugbetalen. Ook mag de gemeente onder bepaalde voorwaarden jouw uitkering beëindigen of aan jou een boete opleggen.

Mocht je een vraag of bezwaar hebben rondom een uitkering, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten voor advies of ondersteuning.

Wat is bijstand?

Als u zelf op geen enkele manier in staat bent om eigen inkomsten te verkrijgen en u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Denk aan de situatie dat u geen geld meer hebt om uw vaste lasten te betalen zoals telefoon, huur, gas, water en elektriciteit. Of u heeft bijvoorbeeld geen geld meer om uw ziektekostenverzekering te betalen of eten en drinken te kopen.

 

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?