Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht (arbeidsrecht) rigoureus gewijzigd. Met ingang januari 2020 zijn er opnieuw aanpassingen geweest. Wanneer er sprake is van een ontslag op bedrijfseconomische gronden of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kan het ontslag nu alleen nog maar via het UWV plaatsvinden. Daarnaast is de wettelijke regeling betreffende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ingrijpend gewijzigd.  Met ingang van 2020 is dit nu gewijzigd naar 36 maanden. De werkgever dient bijvoorbeeld tijdig aan de werknemer aan te zeggen of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet voortgezet wordt. Ook gelden er onder het huidig ontslagrecht voor de werknemer korte termijnen om een ontslag bij de kantonrechter aan te vechten. De transitievergoeding bij ontslag is in 2020 aangepast. Men name voor oudere werknemers boven de 50 is dit een nadelige wijziging. 

Voor zowel werknemer als werkgever is het dan ook van belang om zorgvuldig geïnformeerd te zijn over de rechten en plichten rondom ontslag en je te laten bijstaan. Van de Gevel & Grootjans, advocaten & mediators te Doetinchem richt zich met het gehele team overigens op de diverse contracten en overeenkomsten. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat ontslag deskundig en professioneel behandeld hoort te worden. Je voorkomt met specialistisch deskundig advies onnodige kosten en problemen.

Professional

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?