Huurrecht

Jij hebt als huurder te maken met het huurrecht, waarbij een aantal wettelijke regels dwingend zijn. Daarover geven we advies of staan jou bij in een procedure.

Zaken die kunnen spelen zijn o.a. jouw rechten met betrekking tot gebreken aan het gehuurde.  Het afstemmen van de huurprijs, verweer voeren tegen verhoging van de huurprijs. Daarnaast bijstand in  verweer voeren tegen een door de verhuurder jegens jou opgestarte gerechtelijke procedure wegens overlast, hennepteelt of ontruiming door huurachterstand.

Professional

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?