Strafrecht

Ook jouw onderneming kan ongewild in aanraking komen met het strafrecht. Wij leven in een complexe samenleving die aangestuurd wordt door regelgeving. Op de terreinen van milieurecht, fiscale wetgeving,  vergunningvoorschriften en faillissement is de regelgeving vaak dermate ingewikkeld dat gemakkelijk een fout, of overschrijding van voorschriften plaats kan vinden. Je komt als ondernemer in dit geval in de complexe wereld van het strafrecht en je loopt het risico dat je met schade geconfronteerd raakt. Ook de naamschade van jouw bedrijf kan, wanneer niet adequaat ingestoken wordt op de behandeling van jouw zaak, vergaande gevolgen hebben. Onze strafrechtadvocaten staan je bij in het proces en in advies om schade te voorkomen.  

Wij begeleiden in:

  • economische delicten
  • milieudelicten
  • vermogensdelicten 
  • valsheid in geschrifte
  • verkeerszaken
  • opiumdelicten
  • ontnemingszaken
  • slachtoffer/benadeelde partij
  • beslag

Professionals

Hans Hofstede

Advocaat

Advocaat sinds 1991

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?