Wijziging ten aanzien van situatieve arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2016 wordt de wetgeving betreffende de “situatieve arbeidsongeschiktheid” gewijzigd.

Situatieve arbeidsongeschiktheid.

In de wetgeving wordt daaronder verstaan dat iemand zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten ten gevolge van een conflict met de werkgever, c.q. binnen de werksfeer.

Is een werknemer “situatief” arbeidsongeschikt dan moet nu met ingang van 1 april 2016 de werkgever gaan bewijzen dat de werknemer in redelijkheid geen recht meer heeft op loon, omdat de arbeidsongeschiktheid geheel of grotendeels te wijten is aan de werknemer.

Wanneer de werkgever niet kan aantonen dat dit aan de werknemer valt te wijten, dan wordt van het standpunt uitgegaan dat de werkgever mede, dan wel grotendeels debet is aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het wordt dan niet onredelijk geacht (conform de memorie van toelichting, pagina 101)  dat dit voor risico van de werkgever komt.

Kortom voor de werkgever betekent dit een aanscherping van de wet, waarbij een zorgvuldig personeelsbeleid, ook in juridische zin,  en goede begeleiding van het personeel een must wordt voor iedere onderneming.

 

Maart 2016
Mr. H. Grootjans
« Terug naar overzicht