Wijziging berekening kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de fiscale aftrek betreffende betaling van kinderalimentatie vervallen. Dit was voor ouders die tenminste € 136,00 aan kinderalimentatie per maand betaalden gunstig.

Doordat kinderalimentatie sinds 1 januari 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar is, kan er in veel gevallen in 2015 sprake zijn van een te hoog bedrag aan kinderalimentatie door de richtlijnen die nu gelden.

Naast het vervallen van de fiscale aftrek is de zogenaamde "alleenstaande ouderkop" in de belastingen ingevoerd. Hierdoor krijgt een aantal ouders die de kinderen verzorgt nu meer toebedeeld van de overheid.  Wanneer de verzorgende ouder meer Kind Gebonden Budget (KGB) ontvangt vanaf 1 januari 2015, geeft dit in een aantal gevallen recht op een lager bedrag aan kinderalimentatie.

Daarom is het verstandig om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen en eventueel opnieuw door de rechter vast te laten stellen. De 'Expert Groep Alimentatienormen' heeft aangegeven dat het vervallen van de fiscale aftrekbaarheid van kinderalimentatie, maar ook een groter bedrag aan KGB, wijzigingen van omstandigheden in de zin van de wet opleveren. Op grond hiervan kan dus inderdaad de berekening van kinderalimentatie aan de rechter worden voorgelegd op basis van de per 1 januari 2015 geldende maatstaven.

Hoe werkt het, een voorbeeld:

De kinderalimentatie ten behoeve van een alleenstaande verzorgende ouder met een inkomen gelegen onder de € 19.767,00 bruto per jaar kan bijvoorbeeld, volgens de op dit moment geldende maatstaven, veel lager of zelfs op nihil uitkomen. In deze situatie zal de 'alleenstaande verzorgende ouder' namelijk nu het maximale bedrag aan KGB van de belastingdienst ontvangen.

Voor het vaststellen van kinderalimentatie is het van belang eerst de behoefte van een kind vast te stellen. Bij het bepalen van deze kindbehoefte wordt het totaal aan te ontvangen kindgebonden budget afgetrokken. Nadat het KGB van de behoefte van het kind en/of de kinderen afgetrokken is, blijft er in dit geval nu een lagere behoefte, dan wel in het geheel geen behoefte over waar ouders zelf nog in moeten voorzien.

De alimentatieplichtige ouder hoeft, ongeacht de draagkracht van deze ouder, alleen de overgebleven behoefte van het kind en/of de kinderen in te vullen met kinderalimentatie.

Zo zorgt de invoering van de 'alleenstaande ouderkop' er dan ook voor dat de kinderalimentatie bijvoorbeeld voor een alleenstaande verzorgende ouder met een bruto jaarinkomen dat beneden de €19.767,00 ligt, in 2015 veel lager uitvalt dan eerder, zo niet zelfs op nul uitkomt. De behoefte van het kind (kinderen) wordt namelijk grotendeels ingevuld door het hogere kindgebonden budget.

Binnen ons kantoor volgen we uitspraken van de rechtbanken. Deze regeling is namelijk in discussie. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, wordt door ons nauwgezet bijgehouden. Inmiddels is in de rechtbank Den Haag een eerste stap gezet waarbij aangegeven is dat de regeling niet zou moeten inhouden dat deze geldt als lastenverlichting van de alimentatieplichtige ouder. 

Voor advies over de vraag of het voor u lonend zou kunnen zijn om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen of door de rechter te laten wijzigen, kunt u ons natuurlijk bellen (0314 34 24 40), of een afspraak maken. 

Mr. J. Zeegers

« Terug naar overzicht