Incassokosten, afwijken voor bedrijven van de "staffel" is nu mogelijk

Grootjans Advocaten streeft er naar de kosten van de incasso van uw vordering volledig op uw debiteur te verhalen. Wanneer de debiteur niet vrijwillig de rente en de buitengerechtelijke incassokosten wenst te voldoen, gaan wij daarvoor naar de rechtbank.

Afgelopen 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een hiervoor belangrijk arrest gewezen. In deze procedure stonden de buitengerechtelijke incassokosten ter discussie.

De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat handelspartijen contractueel mogen afwijken van de zogeheten ‘staffel’ zoals bepaald in de Wet Incassokosten. In deze staffel worden standaard incassokosten bepaald, afhankelijk gesteld van het openstaande bedrag, voor incasso zaken die betrekking hebben op zaken tussen een bedrijf en een particulier.

Vooralsnog was niet helder in hoeverre er in incasso zaken, waar het gaat over handel tussen twee bedrijven, afgeweken zou mogen worden van deze staffel. Gangbaar was dat de rechter de incassokosten matigde naar de percentages zoals in de staffel vastgesteld.

In uw bedrijfsvoering betekent dit dus concreet dat u in uw algemene voorwaarden, contractueel nu mag vastleggen dat uw vordering bijvoorbeeld met 15% incassokosten zal worden verhoogd, wanneer uw debiteur niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Wel mag de rechter in een dergelijke kwestie bepalen dat deze kosten alsnog worden gematigd. Het al dan niet overgaan tot matiging, dient volgens de Hoge Raad van geval tot geval worden beoordeeld. In de praktijk zal dit inhouden dat lagere rechters een behoorlijk grote beoordelingsvrijheid hebben en het per zaak kan verschillen of de door u gecontracteerde incassokosten voor vergoeding in aanmerking zullen komen. Het uitgangspunt bij deze beoordeling zal altijd blijven dat de kosten voor de schuldenaar redelijk moeten zijn.

Of de kosten redelijk zijn kan vaak worden ingevuld door meerdere omstandigheden. Bijvoorbeeld het door de debiteur zelf gehanteerde incassopercentage in zijn algemene voorwaarden, het bedrag dat u hebt voldaan aan uw advocaat voor bijstand in de incassoprocedure of het gebruikelijke incassopercentage in een bepaalde branche.

Maar let wel op, zodra u niets hebt geregeld omtrent het incassopercentage in uw algemene voorwaarden en ook niet op een andere manier met uw debiteur een percentage overeen bent gekomen, valt u terug op de staffel van de Wet Incassokosten. Het gevolg hiervan kan zijn dat u zelf een deel van de gemaakte kosten dient te dragen.

Daarnaast heeft het Gerechtshof Amsterdam op 28 september 2015 een andere uitspraak gedaan over de Wet Incassokosten. Zoals u wellicht weet is het in het kader van de WIK verplicht om bij vorderingen op particulieren een 14-dagen aanmaning te sturen. Over de 14 dagen termijn heeft het Gerechtshof besloten dat deze pas mag ingaan op de dag na de aanmaning en dat dit ook op deze manier in de brief moet worden vermeld. Dit moet sinds 1 november jl. worden toegepast door de kantonrechters.

Het is dan ook van het grootste belang dat u uw 14-dagen aanmaningen nakijkt en eventueel aanpast. Indien dit niet juist in de brief wordt vermeld, dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen. Dit betekent dat de buitengerechtelijke incassokosten voor uw eigen rekening komen en dat is uiteraard niet de bedoeling!

Volledig verhaal van alle gemaakte incassokosten is dus mogelijk, mits de regelgeving is toegepast. Vanzelfsprekend kunnen wij u in het verhalen van alle gemaakte incassokosten deskundig bijstaan. 

Mr. N. van de Gevel, dec. 2015

« Terug naar overzicht