Heeft u een mobiele telefoon in de auto dan is het belangrijk om .....

In de auto blijkt het bedienen van een mobiele telefoon die in een houder staat toch niet strafbaar. 

Veel bestuurders plaatsen hun mobiele telefoon in hun houder en bedienen dan de telefoon. De kantonrechter in Noord-Nederland oordeelde op 24 juli 2017 dat dit strafbaar is. Het gerechtshof in Leeuwarden is het daar niet mee eens; dit is niet strafbaar op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
 
Kwestie
De desbetreffende automobilist had een boete opgelegd gekregen van € 230,00, want hij had de regel overtreden “het als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden.”. Daar was de bestuurder het niet mee eens en hij liet de zaak voorkomen bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde dat onder het begrip “vasthouden” ook moet worden verstaan “het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard.” Het Hof oordeelde anders.
 
Gerechtshof
Ten eerste maakt het Hof duidelijk dat uit de verklaring van de politieverbalisant blijkt dat de telefoon in een houder zat en daaruit kan niet volgen dat de betrokkene zijn mobiele telefoon heeft vastgehouden. Maar, valt het bedienen van een mobiele telefoon onder het verbod van artikel 61a RVV 1990?
 
Dat artikel schrijft voor, dat het voor degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor bestuurt, verboden is tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 
Op grond van dat artikel is ook verboden het verzenden, ontvangen, of lezen van SMS-berichten of e-mailberichten of het internetten met een mobiele telefoon tijdens het rijden.
Opmerking terzijde: het Hof benoemt uitdrukkelijk SMS-berichten, maar de lijn naar app e.d. lijkt dan logisch.  
 
Bovendien haalt het Hof de wetsgeschiedenis aan en wat de wetgever bij de formulering van dat artikel voor ogen heeft gehad en heeft overwogen. Daar maakt het Hof ook uit op, dat de wetgever het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden heeft verboden, maar dat betekent daarom niet dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet is toegestaan, als de telefoon niet wordt vastgehouden. Ook maakt het Hof nog meer duidelijk dat wanneer de Advocaat-Generaal (Officier van Justitie) vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid het gewenst had geacht dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig strafbaar wordt gesteld, dan moet de A.G. zich tot de wetgever richten, aldus het Hof.
 
Het Hof heeft daarom de beslissing van de kantonrechter, de beslissing van de Officier van Justitie en de inleidende (boete)beschikking vernietigd.
 
Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
 
mr. M. Duurtsema
Grootjans Advocaten
 
Bron: gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 7 maart 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:2186).
« Terug naar overzicht