Scheiden in overleg, collaborative divorce

De overlegscheiding (de verbreking van uw samenleving) wordt ook wel ‘collaborative divorce’ genoemd. Het is een methode die verwant is aan mediation. 

In mediation zit u samen met de mediator aan tafel en regelt gezamenlijk met de mediator uw scheiding. Bij de overlegscheiding zijn ook uw beider advocaten (of andere deskundigen) aanwezig. Hierdoor weet u zich gesteund door het directe advies van uw belangenhartiger en vindt uw (echt)scheiding wel in een overlegstructuur plaats.

De zogeheten “vechtscheiding” krijgt veel aandacht in het nieuws. Veelal omdat kinderen meestal de dupe lijken te worden van een dergelijke echtscheiding. De schatting is dat jaarlijks 16.000 kinderen betrokken raken in een vechtscheiding. Een hele goede reden vinden wij bij Grootjans Advocaten om mee te werken aan de overlegscheiding, zowel door uw advocaat als belangenbehartiger, als door de mediators. Met name wanneer partijen lijnrecht tegenover elkaar staan waarbij bijv. ingewikkelde financiële onderwerpen aan de orde zijn (bedrijf, c.q. familiebedrijf, verdeling opgebouwd vermogen etc.), of er een groot verschil van inzicht is over de zorg om de kinderen, kan dit een goede vorm zijn in plaats van mediation. Er kunnen zo verdere ingrijpende problemen en procedures voorkomen worden, zowel omtrent kinderen, financiën als in de relationele sfeer.

Al in 1999 werd door Stuart Webb de methode van ‘collaborative divorce’ geïntroduceerd, waarbij advocaten zich meer richten op samenwerking. Hij vroeg daarbij aandacht voor het emotionele proces van de echtscheiding. In 2008 bereikte het concept Nederland.

In het kort komt het er op neer dat beide partijen een eigen advocaat hebben. Er wordt op voorhand een overeenkomst getekend waarin onder andere de vertrouwelijkheid wordt vastgelegd. Vervolgens wordt er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan waarbij de belangen van aanwezige kinderen sowieso voorop staan. Onderhandeling vindt plaats op basis van wat kinderen en partners nodig hebben en ieders belangen daarbij in plaats van op basis van standpunten of posities. Daarbij wordt er een coach/mediator aangesteld om partijen te ondersteunen en waar nodig te coachen. Dit ziet veel op het emotionele gedeelte van de scheiding. Ook kan deze coach met de kinderen praten. Wanneer er gesprekken gevoerd worden, waakt de coach over het verloop hiervan. Deze grijpt ook in tijdens de gesprekken wanneer een partij niet constructief meewerkt aan het overleg. Ook wanneer één van onze advocaten al optreedt voor u, is het alsnog mogelijk het overleg op een later moment aan te gaan. Uitgangspunt voor ons kantoor is steeds dat wij ons  inzetten om escalaties te voorkomen.

Het voordeel van deze manier van scheiden is dat de advocaten (mogelijk ook overige deskundigen) zich bezig kunnen houden met de juridische, fiscale en overige zakelijke belangen. De overlegscheiding past in een situatie waarbij er sprake is van onevenwichtigheid van partijen, bijv. in kennis. Samengevat het verschilt in die zin van mediation dat er dus voor allebei de partijen ook een directe belangenbehartiger aan tafel zit, naast de mediator.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, over mediation of uw advocaat als belangenbehartiger, dan kunt u contact opnemen met mr. N. (Nienke) van de Gevel, tel 0314 34 24 40, of via mailadres: vandegevel@grootjansadvocaten.nl

« Terug naar overzicht